TTNET Tivibu MASAÜSTÜ UYGULAMASI KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR VE KONU

1.1. TTNET TIVIBU Portali Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi ("SÖZLEŞME"), TTNET Anonim Şirketi ("TTNET") ile KULLANICI arasında (bu SÖZLEŞME'de "KULLANICI" ifadesi SİZ'i işaret etmektedir.) TTNET'in WEB TV portalinin ("WEB TV"), KULLANICI'nın WEB TV üyesi olması, WEB TV giriş şifresine sahip olması şartlarıyla, KULLANICI tarafından kullanımı konusundaki tarafların hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesine yöneliktir.
SÖZLEŞME'de TTNET ve KULLANICI hep birlikte TARAFLAR olarak adlandırılmışlardır.
Şüpheye mahal bırakılmaksızın, TTNET tarafından, tamamen TTNET'in kararıyla, zaman zaman yayımlanabilecek tüm güncelleştirmeler bu SÖZLEŞME' ye dahildir ve bu SÖZLEŞME ile birlikte yorumlanacaktır.
1.2. TTNET TIVIBU içerik hizmeti, TTNET tarafından KULLANICI'ya sunulan ve KULLANICI'nın TTNET tarafından belirlenen bir ücret karşılığında televizyon kanalları, isteğe bağlı video, çeşitli görsel ve işitsel içerikler interaktif hizmetler ve bunlarla sınırlı olmaksızın, WEB TV teknolojisi kapsamında sunulabilecek diğer hizmetlerden TTNET altyapısı ile sağlanan internet bağlantısı olmak koşuluyla kişisel bilgisayarı üzerinden faydalanmasını amaçlamaktadır.
1.3. KULLANICI, TTNET TIVIBU sitesinden kullanıcı adı ve şifresini aldıktan sonra "TTNET TIVIBU Portali Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesini okudum ve kabul ediyorum" maddesini işaretleyip "Üyelik Şifremi Gönder" düğmesini tıklaması ile kabul beyanının TTNET kayıtlarına geçtiği anda bu SÖZLEŞME kurulmuş ve yürürlüğe girmiştir.
KULLANICI işbu SÖZLEŞME'nin altında yer alan "TTNET TIVIBU Portali Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesini okudum ve kabul ediyorum" butonunu tıklaması ile işbu SÖZLEŞME'nin bütün hükümleri ile bağlı olduğunu ve bu hükümlere uymayı ve işbu SÖZLEŞME'nin bağlayıcı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. KULLANICI, bu SÖZLEŞME'yi kabul etmiyorsa, TTNET TIVIBU'yi kullanamayacaktır.
Bir tüzel kişinin yetkilisi adına bu SÖZLEŞME'nin kabul edilmesi, bunu yapmaya yetkili olunduğunu gösterir. Yetkisiz olarak bu SÖZLEŞME'nin kabul edilmesi halinde, bu SÖZLEŞME'de belirlenen yasal yaptırımların sorumluluğu yetkisiz olarak işlem yapmış olan kişi üzerinde olacaktır.

2. SADECE TİCARİ OLMAYAN AMAÇ İÇİN KULLANIM

2.1. TTNET TIVIBU'de sunulan WEB TV ve her türlü içerik, ticari amaçlar dışında kalan sadece şahsi kullanım içindir. KULLANICI tarafından veya 3. kişilerce bu içerikleri herhangi bir şekilde ve herhangi bir teknoloji ile kısmen veya tamamen doğrudan doğruya veya dolaylı olarak, yayınlanması, kopyalanması, çoğaltılması, işlenmesi, değiştirilmesi , bir topluluğa dinletilmesi ve/veya izletilmesi, halka açık yerlerde yayınlanması yasaktır.
2.2. TTNET tarafından KULLANICI'ya tanınan haklar TTNET TIVIBU'nin ticari-olmayan amaçla kullanımı içindir. KULLANICI, TTNET TIVIBU'nin kullanımı ile dolaylı veya doğrudan herhangi bir gelir veya benzeri menfaat elde edemez.

3. UYGUN KULLANIM

3.1. KULLANICI, TTNET TIVIBU'yi yürürlükte bulunan tüm ulusal ve uluslararası mevzuata, internet kullanımına ilişkin kural ve adetlere ve yasalara uygun olarak kullanacağını kabul eder.
3.2. KULLANICI, kendi belirleyeceği ve güvenli bir şekilde saklamakla yükümlü olduğu bir şifreye ve bir kullanıcı adına sahip olacaktır. KULLANICI, şifresini değiştirmek istediği takdirde, şifrenin seçimi, değiştirilmesi ve korunması tamamı ile KULLANICI'nın sorumluluğunda olmak üzere dilediği zamanda değiştirebilecektir. KULLANICI, şifresini kaybetmesi ya da 3. kişilerce öğrenilmesi durumlarında konuyu derhal TTNET'e bildirilip yeni şifre temin edilmedikçe, şifre ile yapılan işlemlerden gerek TTNET'e gerek 3. kişilere karşı kendisinin sorumlu olacağını, TTNET'in herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.3. KULLANICI, dahil olduğu TTNET TIVIBU paketi kullanım haklarına, TTNET'in bildirdiği web adreslerinden ulaşabileceği gibi, verilen linke tıklayarak TTNET tarafından geliştirilen yazılımı bilgisayarına yüklemek ve dilediğinde bu programı açmak suretiyle ulaşabilecektir. TTNET, KULLANICI'ya kullanıma ilişkin üyelik dahilinde tanıdığı hakları değiştirme hakkını saklı tutar.
3.4. KULLANICI, TTNET'in veya onun içerik, ortam veya platform tedarikçilerinin sitelerine, mal veya hizmetlerine, yazılım, veri veya datalarına herhangi bir şekilde zarar verecek, erişimi engelleyecek, aşırı yükleme yapacak veya hasar verecek şekilde işlemler, müdahaleler yapamaz, TTNET TIVIBU'yi bu şekilde ya da üçüncü kişilerin TTNET hizmetlerinden faydalanmasına engel olacak şekilde kullanamaz. KULLANICI, bu SÖZLEŞME ile tanınan hakkını, TTNET'in yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde üçüncü kişilere bedelsiz de olsa devredemez, kiralayamaz,
kullanımına ve/veya yararına sunamaz veya satamaz. TTNET TIVIBU'nin kullanılması, her zaman bu SÖZLEŞME'nin koşullarına tabidir.
3.5. KULLANICI'nın kayıt sırasında vermiş olduğu elektronik posta adresi KULLANICI'ya özeldir ve bu elektronik posta adresi ile tek üyelik oluşturma imkanına sahiptir. Aynı elektronik posta adresi ile iki farklı üyelik yapılamaz.
3.6. KULLANICI, TTNET TIVIBU hizmetlerinden faydalanabilmek için, kayıt formunu doğru olarak doldurmayı ve seçtiği içerik hizmetine ilişkin ücreti ödemeyi ve kendisine verilen kullanıcı adını ve şifresini girerek, TTNET'in sistemine giriş yapmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. 3.7. KULLANICI, TTNET tarafından sunulan TTNET TIVIBU hizmetlerini ilgili web sitesinde belirtilen talimatlar ve bilgilendirmeler doğrultusunda almayı, bu talimatları okuduğunu ve anladığını, bu talimatlara uymaması sebebiyle ve/veya kullanmakta olduğu yazılım ve donanımlardan kayanaklanan sebeplerle hizmeti alamaması durumunda TTNET'ten herhangi bir şekilde tazminat talebinde veya diğer herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.8. KULLANICI, TTNET TIVIBU'yi hukuka aykırı, amacı dışında, hileli veya uygunsuz bir amaç için kullanmayacağını, bu yöndeki bir fiile katılmayacağını, üçüncü kişilere izin vermeyeceğini ve/ veya teşvik etmeyeceğini, üçüncü kişilerce kendi şifresi üzerinden bu yönde uygunsuz kullanımı engelleyeceğini ve/veya TTNET'e ihbar edeceğini, belirli zamanlarda revize edildiği şekliyle işbu SÖZLEŞME'yi ihlal edecek bir şekilde hareket etmeyeceğini, işbu SÖZLEŞME ile edinilen hakları üçüncü kişilere kullandırmayacağını işbu SÖZLEŞME ile kabul, beyan ve taahhüt eder. TTNET, KULLANICI tarafından bu fiillerin gerçekleştirilmesi durumunda işbu SÖZLEŞME'yi feshedebilir ve her türlü hukuki haklarını saklı tutar.

4. HİZMET VE YÜKÜMLÜLÜKLER

4.1. KULLANICI'nın TTNET TIVIBU hizmetini alabilmesi için öncelikle TTNET genişbant internet hizmetlerinden (TTNET ADSL, TTNET WIFI, TTNET VDSL2, METROETHERNET, G.SHDSL) en azından birine abone olması ve WEB TV yi kullanmak istediği mecrada yukarıda sayılan TTNET genişbant internet hizmetleri üzerinden internete bağlanması gerekmektedir. Aksi halde bu hizmetten yararlanamaz. KULLANICI, kota limitli bir internet bağlantı noktasından bağlanarak TTNET TIVIBU hizmetinden yararlanması halinde, diğer benzer
internet hizmetlerinde olduğu gibi kota limitinden kullanılacağı konusunda bilgilendirildiğini, bu sebeple oluşabilecek kota aşımından TTNET'in sorumlu olmadığını kabul, beyan ve tahhüt eder.
4.2. KULLANICI, herhangi bir sebeple aşağıdaki durumların ortaya çıkması halinde TTNET'in her hangi bir sorumluluğu olmayacağını ve TTNET'ten herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder:
4.2.1. Telekomünikasyon altyapısı da dahil olmak üzere, KULLANICI'nın yararlandığı altyapı, donanım ve ekipmanda oluşabilecek ve herhangi bir sebepten kaynaklanan, bağlantıda ortaya çıkabilecek kısa ve uzun süreli kesinti, sorun ve arızalar;
4.2.2. Elektronik Program Rehberinde ("EPR")'de içeriğe ilişkin sağlanan bilgideki eksiklik ve hatalar, yayın akışındaki değişiklikler dolayısıyla ortaya çıkabilecek hata ve uyumsuzluklar;
4.2.3. Kullanıcı hatalarından kaynaklanan hata, arıza ve sorunlar;
4.2.4. Kullanmakta olduğu yazılım, donanımların yetersizliği ve/veya arızası sebebiyle WEB TV hizmetinde ortaya çıkabilecek sorunlar;
4.2.5. KULLANICI'nın WEB TV hizmetini ve diğer İnternet hizmetleri ile eş zamanlı kullanması durumunda, internet bağlantı hızındaki olası yavaşlamalar ve/veya buna bağlı olarak WEB TV hizmetinde ortaya çıkabilecek sorunlar;
4.2.6. işbu SÖZLEŞME'ye aykırı fiil ve taleplerine bağlı olarak ortaya çıkan uyuşmazlıklar.
4.3. KULLANICI, WEB TV hizmetinden yararlanması sırasında TTNET tarafından uygulanacak interaktif bilgilendirme, duyuru, hizmet, tanıtım ve reklamların verilmesine muvafakat ettiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.4. KULLANICI, interaktif servisler de dahil olmak üzere WEB TV üzerinden gerçekleştirdiği tüm işlem ve aktivitelerin TTNET'in bilgisi dahilinde olacağını kabul ve beyan eder.
4.5. KULLANICI, TTNET TIVIBU'nin bir parçası olan yazılım ve şifreleme sistemine hiçbir şekilde müdahale etmeyecektir ve hiç bir şekilde WEB TV kapsamında sunulan içerikleri kopyalama, indirme, işleme ve çoğaltma gibi TTNET'in, 3. kişilerin ve/veya hak sahiplerinin menfaatlerine zarar verecek ve/veya yasaya aykırı faaliyetlerde bulunmayacak ve bulunulmasına izin vermeyecektir. Aksi takdirde KULLANICI işbu SÖZLEŞME'nin TTNET'in tek taraflı yazılı bildirimi ile derhal feshedilebileceğini ve aşağıdaki şartları ihlal etmesi halinde doğan
zararların tazmininden TTNET'e ve hak sahibi 3. kişilere karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.6. TTNET, WEB TV platformunda yer alan hiç bir içerikten ve televizyon kanalları üzerinden yapılan hiç bir işlemden (teleshoping, direct-tv, çekiliş, yarışma v.b. ) sorumlu değildir.
4.7. İşbu SÖZLEŞME'deki yükümlüklerini kısmen veya tamamen yerine getirmeyen KULLANICI'nın TTNET TIVIBU hizmetinin sunulamaması veya düşük kalitede sunulmasından TTNET hiç bir şekilde sorumlu değildir.
4.8. TTNET TIVIBU'den temin edilen içeriğin izlenmesi için gerekli yazılımların ya da programların ve işletim sistemlerinin üzerindeki eser sahibinin haklarının veya diğer lisansların gerekli olup olmadığını belirlemek ve bu lisansları almak KULLANICI'nın sorumluluğundadır.
4.9. KULLANICI, TTNET TIVIBU'yi bu Sözleşme hükümlerine aykırı kullandığı takdirde, tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve bu nedenle ortaya çıkabilecek zarar ve ziyandan ve üçüncü şahıslar tarafından açılacak her türlü dava, zarar veya ziyan taleplerinden sorumlu olacağını, TTNET'in bu kabil dava, şikayet ve benzeri konularda hiçbir şekilde taraf ve muhatap olmayacağını, SÖZLEŞME hükümlerinin KULLANICI tarafından ihlali nedeniyle, TTNET'in üçüncü şahıslar tarafından açılacak herhangi bir davada taraf addedilerek üçüncü şahıslara herhangi bir tazminat ödemesi veya yükümlülük altına sokulması durumunda, başta ödemiş olduğu tazminat olmak üzere, bundan dolayı uğrayacağı her türlü zararı KULLANICI'ya rücu edebileceğini ve TTNET'in talebi üzerine, ödenmiş olan tazminat, zarar ve masrafları kayıtsız şartsız olarak, defaten ödemeyi gayrı kabulü rücu olarak beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.

5. FİKRİ MÜLKİYET

5.1. TTNET TIVIBU'nin ve TTNET TIVIBU ile birlikte veya aracılığıyla elde edilen programlar ve eserler üzerindeki tüm fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarının sahipleri TTNET, bağlı şirketleri ve yan kuruluşları ve/veya TTNET'in içerik, ortam veya platform tedarikçileri almış oldukları haklarla sınırlı ve fakat dahil olmak üzere, eserler üzerinde hak sahibi üçüncü kişilerdir. TTNET TIVIBU hizmetinin kullanılması, TTNET tarafından KULLANICI'ya sağlanması, KULLANICI'ya TTNET TIVIBU'nin hiçbir fikri ve sınai mülkiyet hakkının sahipliğini vermez. KULLANICI, TTNET ve/veya bağlı şirketleri ve yan kuruluşları ve/veya TTNET'in içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere eserler üzerinde hak sahibi üçüncü kişilerin sahip olduğu fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarını ihlal edecek faaliyetlerde bulunamaz.
5.2. KULLANICI, TTNET TIVIBU Portalini değiştirmemeyi, uyarlamamayı, çevirmemeyi, bu ürün/servisten türev veya işleme eserler hazırlamamayı, bu ürün/servisin düzenini bozmamayı, bu servis kapsamında kullandığı her türlü içeriği, görüntüleri, klipleri, müzik eser veya kompozisyonunu bu sözleşme dışındaki amaçlar dışında kullanmamayı, değiştirmemeyi, bütünlüğünü bozacak şekilde ters mühendislik yapmamayı ve yayınlamaya teşebbüs etmemeyi kabul eder.
5.3. KULLANICI, TTNET TIVIBU Portalı kapsamındaki veya TTNET TIVIBU ile ilgili TTNET'in veya TTNET'in içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere eserler üzerinde hak sahibi üçüncü şahısların eser üzerindeki haklarını ve telif haklarını, ticaret markaları veya diğer tescil hakları bildirilerini kaldırmamayı, gizlememeyi veya değiştirmemeyi kabul eder.
5.4. KULLANICI işbu SÖZLEŞME uyarınca, TTNET TIVIBU'nin kullanımı sırasında TTNET TIVIBU'nin kullanım amaçları dışında kalan, sisteme, TTNET'in içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere eserler üzerinde hak sahibi üçüncü kişilere veya TTNET'e ilişkin öğrenilen gizli bilgileri muhafaza etmeyi, kısmen veya tamamen üçüncü kişilere doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde ifşa etmemeyi veya açıklamamayı kabul eder.

6. SORUMLULUĞUN SINIRLANMASI

6.1. TTNET, (a) TTNET TIVIBU ile sunulan herhangi bir veri sonucunda maruz kalınan kayıp veya hasarlardan veya herhangi bir fotoğraf, yazılım, teçhizat veya verideki hata, hasar ya da bozulmalardan; (b) TTNET TIVIBU'nin KULLANICI tarafından kullanımı neticesinde oluşacak herhangi bir telif hakkı ve mülkiyet haklarının ihlalinden hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. TTNET, WEB TV ile sunduğu her türlü içerik üzerinde, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, değişiklik yapma, uygun görmediği içeriği kaldırma ve/veya ekleme yetkilerine sahiptir ve bu durum KULLANICI'ya herhangi bir tazminat hakkı doğurmayacaktır.
6.2. KULLANICI, TTNET TIVIBU ile ilgili olarak temin edilen tüm içerikleri kendi ihtiyaçları ve doğabilecek riskleri kabul ederek kullanacağını kabul eder. TTNET TIVIBU'nin içeriklerine ilişkin olarak veya kullanımından kaynaklanan veri kaybı veya bilgisayar sistemi hasarları KULLANICI'nın sorumluluğunda olup TTNET'in bu hususta herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

7. VERİ UYGULAMALARI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

7.1. TTNET TIVIBU'e giriş yaparken kimlik doğrulaması için KULLANICI tarafından girilen e-posta adresi, ADSL Hizmet numarası gibi bilgilerin doğruluğundan KULLANICI sorumlu olup girilen bilgilerdeki yanlışlıklardan TTNET sorumlu değildir.
7.2. TTNET'in kişisel bilgileri muhafazasına ilişkin TTNET Gizlilik Politikası <http://www.ttnet.com.tr> adresindedir.

8. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

8.1. İşbu SÖZLEŞME ve yorumlanması, Türkiye Cumhuriyeti hukukuna tabidir. Taraflar, işbu SÖZLEŞME'nin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklar için İstanbul Mahkemelerinin ve İcra Daireleri' nin yetkili olduğunu kabul ederler.
İşbu SÖZLEŞME'nin konusu olduğu bir dava neticesinde yetkili mahkeme tarafından, işbu SÖZLEŞME'nin herhangi bir hüküm veya kısmının hükümsüzlüğüne karar verilmesi halinde diğer hüküm ve kısımlar geçerli olur ve yürürlükte kalır.
8.2. TTNET, işbu SÖZLEŞME kapsamındaki yükümlülüklerini veya haklarını tamamen kendi takdirinde olmak üzere kısmen veya tamamen başkalarına devir ve temlik edebilir veya alt sözleşme yapabilir.
8.3. İşbu SÖZLEŞME'nin herhangi bir hükmünden feragat, ancak yazılı olduğunda ve TTNET tarafından kabul edilirse geçerli olacaktır.

9. FESİH

9.1. Bu SÖZLEŞME ve SÖZLEŞME uyarınca sahip olduğunuz TTNET TIVIBU'yi kullanma hakkı, (a) KULLANICI'nın TTNET TIVIBU'yi kullanmayı sona erdirmesi ve üyelikten çıkış talimatlarına uyarak üyeliğini sona erdirmesi (b) KULLANICI'nın TTNET ile arasındaki abonelik sözleşmesinin ve/veya ilgili eklerinin herhangi bir nedenle sona ermesi ile kendiliğinden sona erer.
9.2. TTNET, işbu SÖZLEŞME'yi ve KULLANICI'nın TTNET TIVIBU'yi kullanma yetkisini önceden haber vermeksizin feshetme hakkını saklı tutar.
9.3. KULLANICI her ne sebeple olursa olsun, bu SÖZLEŞME'nin sona ermesi üzerine, TTNET TIVIBU'den elde ettiği WEB TV, görüntü ve diğer içeriği; mülkiyeti, yönetimi veya denetim ve kontrolü altında bulunan tüm bilgisayarlardan ve/veya depolama ortamlarından silmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.